"ОВДЕ ЈЕ НЕБО МОЈЕ ОВДЕ ЈЕ ЉУБЉЕНА ТОПЛИЦА***Драинизам је веровање у поезију, поетски говор у којем енергија звезда се претвара у енергију речи (старост звезда претаче се у старост речи). Ако знамо да су људи према звездама одређивали пут , онда ту улогу преузима поезија.***"

КОНТАКТ

Контакт адресе:

Виши библиотекар:
Драган Огњановић, dragan.ognjanovic@bibliotekaprokuplje.org.rs

Библиотекар-информатор:
Стеван Бошковић, info@bibliotekaprokuplje.org.rs